Mukadimah

Contoh atur-atur upacara penganten adat jawa ini hanya sekedar gambaran saja, apabila ada yang kurang berkenan atau kurang bagus dalam penyusun kalimat atau bahasa, mohon untuk dibetulkan agar susunan bahasanya menjadi indah dan pantas untuk didengar ataupun dicerna oleh masyarakat jawa khususnya yang masih kental dengan tradisinnya upacara adat jawa.

Minggu, 04 November 2012

Kalimat Dasar Atur-atur Pambagyo Harjo


PAMBAGYO HARJO
ASSALAMU’ALAIKUM WR.WB

Matur nuwun dumateng pranotocoro ingkang sampun paring wedal dateng kulo.

Nuwun dumateng poro rawuh kakung soho putri ingkang kulo hormati, langkung-langkung dumateng bapak lurah soho stafipun ingkang kulo hormati ugi.

Poro rawuh ingkang minulyo ,perlu kawuningan bilih adeg kulo ing mriki saperlu minangkani pamundhut kersanipun Bapak ……………………..,langkung rumiyin Bapak……...................
Ngaturaken sugeng rawuh saking rawuhipun panjenengan sedoyo, ugi nyuwun pangapunten anggenipun paring papan pilenggahan kirang nresepaken.

Poro rawuh ingkang minulyo,perlu kulo aturaken bilih ing wanci dinten meniko panjenenganipun Bapak………………………anggadahi hajat badhe ngemah-emahaken putro putranipun/putrinipun ingkang sesilih bagus/ayu…………………apolokromo kalian bagus/ayu……………………putranipun Bapak………………… ingkang pidalem ing dusun…..

Ingkang meniko poro rawuh dipun suwuni idi pangestunipun mugi-mugi temanten kekalih tansah pinaringan wilujeng kalis ing sambikolo.

Kulo kinten cekap semanten ingkang dados atur kulo,mbok bilih wonten kirang langkung anggen kulo matur, kersoho poro rawuh paring samudro pangaksomo.

WASSALAMU’ALAIKUM WR.WB

Wedal kulo konduraken dumaten pranoto adi coro,nuwun.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar